Sprzęt medyczny on-line

Szeroki wybór  -  Indywidualne zamówienia  -  Szybka realizacja

Zwroty i wymiana

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie. W tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą w celu umówienia sposobu ewentualnego zwrotu lub wymiany  przesyłki.

2. Zwracany towar nie może być uszkodzony, nosić śladów używania, musi zostać zwrócony w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu.

3. Wystawienie faktury korygującej oraz zwrot należności za odsyłany towar następuje na adres wskazany przy złożeniu zamówienia i na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

4. Niezachowanie warunków zwrotu określonych w punktach 1-4  spowoduje odmowę zwrotu uiszczonej ceny i przesłanie towaru zwrotnie do Kupującego.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Konsument, który zawarł umowę na odległość i nabył sprzęt nowy ( nie używany)  może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

- pisemnie na adres:  Ks.Machalewskiego 5, 84-242 Luzino

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abtrans@onet.com.pl